ทริป ทัวร์ ไทย dot com ทริป ทัวร์ ไทย dot com
 
ทริป ทัวร์ ไทยHome
ทริป ทัวร์ ไทยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ทริป ทัวร์ ไทยท่องเที่ยว 76 จังหวัด
ทริป ทัวร์ ไทยเทศกาลประจำเดือน
ทริป ทัวร์ ไทยท่องเที่ยวตามฤดุ
  ทริป ทัวร์ ไทยหน้าร้อน
  ทริป ทัวร์ ไทยหน้าฝน
  ทริป ทัวร์ ไทยหน้าหนาว
ทริป ทัวร์ ไทยกิจกรรมท่องเที่ยว
ทริป ทัวร์ ไทยโรงแรม ที่พัก
ทริป ทัวร์ ไทยร้านอาหารแนะนำ
ทริป ทัวร์ ไทยบริษัททัวร์
ทริป ทัวร์ ไทยเบอร์โทรศัพท์
ทริป ทัวร์ ไทยรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ
ทริป ทัวร์ ไทยเพิ่มข้อมูล | แนะนำเรา
 
ทาสีบ้าน
" P A I N T  'n  B U I L D "

ทาสีบ้าน

ทาสีห้องคอนโด

ทาสีบ้าน

ทาสีห้องคอนโด

ทาสีบ้าน

ทาสีห้องคอนโด

painting service in bangkok

ต้องการ ทาสีบ้าน   ทาสีห้องคอนโด   ทาสีบ้าน
  ทาสีบ้าน  ทาสีห้องคอนโด 
painting service in bangkok โทรเลย!! .   โทร. 02-300-4791
  click  " P A I N T  'n  B U I L D "

หางาน อมตะนคร หางาน อมตะซิตี้ หางานนิคม หางานนิคมอมตะ
ทาสีบ้าน
MRThaiPaint.com

สี toa  สีราคาถูก  สีทีโอเอ  ร้านขายสี  ขายสี  ร้านสี   สี toa  สีราคาถูก  สีทีโอเอ  ร้านขายสี  ขายสี  ร้านสี  
click เลย !!
:. advertisement  
PaintandBuild.com : ทาสีบ้าน   ทาสีห้องคอนโด   ทาสีบ้าน   ทาสีห้องคอนโด  painting service in bangkok  
AmataJOBS.com : หางาน อมตะนคร  หางานนิคม  หางาน อมตะซิตี้  หางานนิคมอมตะ  หางาน อมตะนคร  หางานนิคม  หางาน อมตะซิตี้  หางานนิคมอมตะ 
SiamPainter.com : รับเหมาทาสี  ทาสีตึก   ทาสีหอพัก   ทาสีอาคารสูง   ทาสีโรงแรม  ทาสีโรยตัว   ช่างทาสี  ช่างสี  
MRThaipaint.com : สี toa สีราคาถูก สีทีโอเอ ร้านขายสี ขายสี ร้านสี  สีทาบ้าน 
สนใจโฆษณา โทร. 02-300-4791
::: จังหวัดนครนายก :::
ข้อมูลทั่วไป
นครนายก สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี หลักฐาน คือแนวกำแพงเนินดินและสันคูเมืองที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อ “นครนายก” นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว่าป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ในพ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครอง เป็นมณฑลนครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง ให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 ได้โอนนครนายกไปรวมกับจังหวัด ปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็น จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า “บ้านนา“ เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไร ไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนที่นี่กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมืองจึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อ จูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิมทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า “เมืองนายก”
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี

 
การเดินทาง
ปัจจุบัน การเดินทางไปจังหวัด นครนายก ไปได้ทางเดียว คือ ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปนครนายกได้ ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางแรก แยกรังสิต ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทาง ๑๐๕ กม. อีกเส้นทางหนึ่ง ตามทางหลวงหมายเลข ๑ เลี้ยวขวา ที่หินกอง ไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข ๓๓ จนถึง นครนายก ระยะทาง ๑๓๗ กม.
ทางรถโดยสาร
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสาร ทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ (หมอชิต) มีเส้นทางเดินรถ ๒ เส้นทาง

๑. เส้นทางกรุงเทพฯ - หินกอง - นครนายก
รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑
รถสาย 58 , 59 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี)
เที่ยวแรก เวลา ๐๕.๐๐ น. เที่ยวต่อไปทุกๆ ๒๕ นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา ๒๑.๐๐ น.
รถสาย 60 (กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ)
เที่ยวแรกเวลา ๐๕.๓๐ น. เที่ยวต่อไป ออกทุก ๑ ชม. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๖.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๖๕ บาท

รถโดยสารธรรมดา
รถสาย 58 , 59 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี)
เที่ยวแรกเวลา ๐๔.๔๕ น. เที่ยวต่อไปออกทุก ๓๐ นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๙.๓๐ น.
รถสาย 60 (กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ)
เที่ยวแรกเวลา ๐๕.๓๐ น. เที่ยวต่อไปออกทุก ๑ ชม. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๖.๓๐ น.
รถสาย 99 (รถ บขส.)
เที่ยวแรกเวลา ๐๘.๐๐ น. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๔.๐๐ น. วิ่งวันละ ๑๐ เที่ยว อัตราค่าโดยสารคนละ ๓๖ บาท

๒. เส้นทางกรุงเทพฯ - รังสิต - องครักษ์ - นครนายก
รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑
รถสาย 920 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี)
วันละ ๓ เที่ยว เวลา ๐๕.๕๐ น. , ๑๐.๓๐ น. , ๑๗.๐๐ น.
รถสาย 921(กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ)
เที่ยวแรกเวลา ๐๕.๐๐ น. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๖.๓๐ น. วิ่งวันละ ๘ เที่ยว
รถสาย 99 (รถ บขส.)
วันละ ๒ เที่ยว เวลา ๐๖.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๕๓ บาท
รถโดยสารธรรมดา
รถสาย 920 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี)
วันละ ๒ เที่ยว เวลา ๐๕.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.
รถสาย 921 (กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ)
วันละ ๓ เที่ยว เวลา ๐๖.๐๐ น. , ๑๔.๐๐ น. , ๑๖.๐๐ น.
รถ 99 (รถ บขส.)
วันละ ๒ เที่ยว เวลา ๐๖.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๒๙ บาท

นอกจากนี้ ยังมีบริการรถสายพิเศษ กรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเรีนนายร้อย จ.ป.ร. แต่ไม่ผ่านตัวเมืองนครนายก เป็นรถปรับอากาศชั้น ๒ อัตราค่าโดยสาร คนละ ๔๐ บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสถานีขนส่งสายเหนือ (ตลาดหมอชิต) โทร. 936-2841-8

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอปากพลี 9 กิโลเมตร
อำเภอบ้านนา 17 กิโลเมตร
อำเภอองครักษ์ 32 กิโลเมตร


การเดินทางจากจังหวัดนครนายกไปยังจังหวัดใกล้เคียง
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางมีบริการเดินรถไปยังจังหวัดใกล้ เคียง เช่น จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และจันทบุรี สอบถาม รายละเอียดการเดินทางได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. (037) 311932

(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง)
 
 
ข้อมูลท่องเที่ยว
ข้อมูลจังหวัด จ.นครนายก
โรงแรม ที่พัก โรงแรม ที่พัก
ร้านอาหาร ร้านอาหาร
ของฝาก ที่ระลึก ของฝาก ที่ระลึก
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาล ประเพณี เทศกาล ประเพณี
กิจกรรม กิจกรรม
เที่ยวตามฤดู เที่ยวตามฤดู

แหล่งท่องเที่ยวอุทยานฯ
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
    อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
@ Copyright. 2001 - 2019. All Right Reserved
เลขที่ 11 ซ.รามคำแหง 24 แยก 34 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. Tel. 02-300-4791 , Fax. 02-300-4314. อีเมล์ : sunny@triptourthai.com